Search Prosti for old posts

Custom Search

Tuesday, May 26, 2009

"Elevator"

"Parang elevator lang yan e, bakit mo pagsisiksikan ang sarili mo kung wala ng pwesto para sayo. E meron namang hagdanan, ayaw mo lang pansinin."
- Bob Ong

To receive more Bob Ong Quotes, follow one of his fan's Plurks here.OT

I need to get hold of his new book - Kapitan Sino.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails