Search Prosti for old posts

Custom Search

Wednesday, January 14, 2009

Sa ganitong mga panahon

Sa ganitong mga panahon,


ang PAGLIGOay isang...PAGSUBOK.
Hahaha!

Photobucket

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails