Search Prosti for old posts

Custom Search

Sunday, October 1, 2006

Bagyong Milenyo

Kung gaano kabilis dumating at nawala si Bagyong milenyo ganyun din kabilis ang saya na hatid nito sa akin. Masayang mga alaala ang ibinigay ng Bagyong Milenyo sa akin. Ilan lang sa mga ito ay:


  1. Maggala ng naka motor kahit na animo karayom ang ulan sa balat at mitsulang magliliparan na ang mga bubong ng bahay sa lakas ng hangin.
  2. Makasama at makausap ang isang importante sa buhay ko ng matagal.
  3. Ang mga alalala na hatid ng pagbabasa ng mga lumang mensahe.
  4. Ang makita at marinig ang mga ngiti at halakhak na lubos nagpapasaya sa akin.
  5. Ang tiwalang ibinibigay sa akin.Kasabay ng lubusang paglisan ng Bagyong Milenyon ng nawala ang sayang naramdaman ko na dulot din nya.
Ang mahalaga nakaramdam ako ng ganung saya sa panahon ng isang napakalakas na bagyo.


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails